2022 Grand Slam of Darts #4 Broekje uit | Darts (DRT) - forum.fok.nl (2024)

Van 12 tot en met 20 november vindt in Wolverhampton de Grand Slam of Darts 2022 plaats. Het is niet zomaar een darttoernooi, maar van oudsher een strijd tussen spelers van de twee bonden PDC en BDO. Namens Nederland doen onder anderen oud-winnaars Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld mee.

Vroeger was de British Darts Organisation de grote dartsbond met het Lakeside WK als uithangbord, tegenwoordig draait alles om de Professional Darts Corporation. Jaren geleden stapte de ene na de andere topdarter over van de BDO naar de PDC om voor meer geld en aandacht te spelen bij de modernere bond. Oudgedienden als Ted Hankey, Martin Adams en Andy Fordham bleven achter op het oude nest. Het gevolg: partijen tussen mannen als Hankey of Adams en Michael van Gerwen of Phil Taylor kwamen nauwelijks meer voor. Alleen tijdens de Grand Slam of Darts konden de acht beste spelers van de BDO zich meten met de PDC-spelers.

Inmiddels is de BDO-bond opgeheven en is dus ook de opzet veranderd. Het speelveld bestaat uit 32 deelnemers. Zestien daarvan verdienden een plekje als winnaar van een televisietoernooi. Omdat er geen zestien verschillende winnaars zijn, is de lijst aangevuld met de winnaars van de European Tour-evenementen en later ook nog de winnaars van de Players Championship Series, waarbij de speler met de meeste eindzeges voorrang krijgt. De andere helft van het deelnemersveld bestaat uit acht kwalificatiespelers en acht spelers die een 'regionaal’ PDC-toernooi hebben gewonnen. Denk maar aan Fallon Sherrock die de World Matchplay bij de vrouwen op haar naam schreef, of Lisa Ashton als winnares van de PDC Women's Series. Dat brengt het totaal op 32 spelers.

Groepsfase
Op de Grand Slam of Darts wordt er niet direct met een knock-outsysteem gewerkt. Spelers moeten eerst de groepsfase (12 tot en met 15 november) zien te overleven, waarin ze het met zijn vieren tegen elkaar opnemen en er in een first to 5 legs-opzet wordt gespeeld. De twee beste spelers per groep plaatsen zich voor de knockout-fase. Vanaf dat moment wordt er in een best of 19 en best of 31 legs-format gespeeld. De winnaar van groep A neemt het op tegen de tweede van groep B. De nummer twee van groep A neemt het op tegen de eerste uit groep B, enzovoort.

Dit zijn de groepen:

Groep A


(1) Gerwyn Price, Dave Chisnall, Raymond van Barneveld, Ted Evetts

Groep B
(8) Danny Noppert, Simon Whitlock, Mensur Suljovic, Christian Perez

Groep C
(4) Michael Smith, Joe Cullen, Ritchie Edhouse, Lisa Ashton

Groep D
(5) Rob Cross, Dirk van Duijvenbode, Martin Schindler, Adam Gawlas

Groep E
(2) Peter Wright, Nathan Aspinall, Alan Soutar, Fallon Sherrock,

Groep F
(7) Jonny Clayton, Damon Heta, Jermaine Wattimena, Leonard Gates

Groep G
(3) Michael van Gerwen, Ross Smith, Luke Woodhouse, Nathan Rafferty

Groep H
(6) Luke Humphries, Ryan Searle, Josh Rock, Scott Williams

Grand Slam of Darts met vijf Nederlanders
Er doen vijf Nederlanders mee aan de Grand Slam of Darts. Van Gerwen won met de Premier League, World Matchplay en World Grand Prix drie televisietoernooien en plaatste zich rechtstreeks. Dat geldt ook voor Noppert en Van Duijvenbode, die de UK Open en World Series of Darts Finals op hun naam schreven. Van Barneveld en Wattimena wisten zich via een kwalificatietoernooi te plaatsen voor het majortoernooi. Van Barneveld won het toernooi in 2012 door Van Gerwen in de finale met 16-14 te verslaan.

Phil Taylor is met zes overwinningen recordhouder. Gerwyn Price won drie van de laatste vier edities en staat op gelijke hoogte met Van Gerwen.

Programma zaterdagmiddag
Simon Whitlock - Mensur Suljovic (B)
Dirk van Duijvenbode - Martin Schindler (D)
Joe Cullen - Ritchie Edhouse (C)
Dave Chisnall - Raymond van Barneveld (A)
Rob Cross - Adam Gawlas (D)
Danny Noppert - Christian Perez (B)
Gerwyn Price - Ted Evetts (A)
Michael Smith - Lisa Ashton (C)

Programma zaterdagavond
Ross Smith - Luke Woodhouse (G)
Ryan Searle - Josh Rock (H)
Damon Heta - Jermaine Wattimena (F)
Nathan Aspinall - Alan Soutar (E)
Luke Humphries - Scott Williams (H)
Peter Wright - Fallon Sherrock (E)
Michael van Gerwen - Nathan Rafferty (G)
Jonny Clayton - Leonard Gates (F)

Prijzengeld en tv
De winnaar van de Grand Slam of Darts 2022 ontvangt de Eric Bristow Trophy en 150.000 Britse pond. Het totale prijzengeld bedraagt 650.000 Britse pond.

De Grand Slam of Darts is live op Viaplay te volgen. Zaterdag en zondag volg je er vanaf 13.55 uur de middagsessies, om 19.55 uur gevolgd door de avondsessies. Doordeweeks wordt er alleen 's avonds gegooid. Op zondag 20 november is er een middag- en avondprogramma en weten we wie de opvolger van Price is geworden.

2022 Grand Slam of Darts #4 Broekje uit | Darts (DRT) - forum.fok.nl (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated:

Views: 6217

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.