Dit zijn de vijf debutanten op de World Matchplay 2024 (2024)

Komende zaterdag 13 juli gaat de 31e editie van de World Matchplay van start. In totaal zullen 32 spelers het tegen elkaar opnemen voor de felbegeerde 'Phil Taylor Trophy'. Tussen al deze spelers vinden we dit jaar vijf debutanten.

Lees ook
Speelschema World Matchplay 2024: Van Barneveld op openingsavond, kraker tussen Van Gerwen en Littler op derde speeldag
Luke Littler

Je zou het door de afgelopen paar maanden bijna vergeten, maar de jongeling maar hier op de World Matchplay ook gewoon zijn debuut. Sinds zijn enorme opmars tijdens het Wereldkampioenschap van 2024 zie we Littler op vrijwel elk groot toernooi schitteren, met als hoogtepunt de Premier League van dit jaar. Hij wist bij zijn eerste deelname direct als eerst geplaatste de finaleavond te bereiken. Op die avond versloeg hij Michael Smith (10-5) en vervolgens in de finale Luke Humphries met 11-7 om zo bij zijn debuut direct de beker te winnen.

Ondanks het feit dat dit de eerste keer zal zijn dat de 17-jarige deelneemt aan het toernooi in Blackpool, behoort hij tot een van de grote favorieten om de titel te winnen. Hij zal in de eerste ronde dan echter wel moeten afrekenen met een andere favoriet: Michael van Gerwen. Dit is meteen een kraker waarin Littler kan laten zien in welke vorm hij verkeert en of hij een serieuze gooi kan doen naar de titel.

Dit zijn de vijf debutanten op de World Matchplay 2024 (1)
Gian van Veen

Een ander groot talent die zijn debuut mag maken op dit prestigieuze toernooi. Van Veen is naast Litter misschien wel het tweede grote talent bij de PDC. Beide heren stonden dan ook tegenover elkaar in de finale van het PDC World Youth Championship, die de Engelsman uiteindelijk met 6-4 wist te winnen. Hoewel de Nederlander niet dezelfde stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt als Littler heeft hij toch al veel indruk gemaakt sinds zijn overstap naar de PDC.

In 2023 wist 'The Giant' de kwartfinale te bereiken van de European Darts Grand Prix door respectievelijk Jermaine Wattimena, Danny Noppert en Josh Rock te verslaan. In de kwartfinale was Luke Humphries echter te sterk. Ruim een maand later wist hij wederom de kwartfinale te halen, nu tijdens de European Darts Matchplay. Hij versloeg Christian Kist (103.92 gemiddeld), Damon Heta (114.15 gemiddeld) en Marin Schindler (101.40 gemiddeld), maar moest daarna zijn meerdere erkennen in James Wade.

Tijdens het European Darts Championship wist Van Veen, bij zijn debuut, zijn eerste halve finale op een Major te bereiken. In de eerste ronde won de Nederlander overtuigend met 6-1 van Damon Heta om vervolgens met 10-6 van Daryl Gurney te winnen en zo de kwartfinale te bereiken. Daar trof hij zijn landgenoot Michael van Gerwen en wist hij verrassend met 10-6 door te stoten tot de halve finale. Daar bleek James Wade uiteindelijk met 11-9 te sterk voor de 22-jarige. Van Veen neemt hij in de eerste ronde op tegen Rob Cross.

Lees ook
Dit zijn de vijf mooiste duels in de eerste ronde van de World Matchplay 2024
Ricardo Pietreczko

Ricardo Pietreczko is op dit moment de derde Duitser op de PDC Order of Merit achter Martin Schindler en Gabriel Clemens. Hoewel hij met zijn 29 jaar niet echt meer als 'talent' beschouwd kan worden, heeft hij de afgelopen twee jaar wel aanzienlijke stappen gemaakt bij de PDC. 'Pikachu' behaalde zijn Tour Card op Q-school in 2022 en heeft sindsdien een paar mooie resultaten behaald.

Tijdens de Players Championship 28 in 2022 wist hij voor het eerst de halve finale te bereiken, daar bleek Luke Humphries uiteindelijk met 7-2 te sterk. Een jaar later wist hij wederom de havle finale te halen tijdens de Players Championship 8. Op het European Darts Open in Leverkusen wist hij de kwartfinale te bereiken. De Duitser wist onder anderen Geert Nentjes (6-2), Peter Wright (6-5) en Stephen Bunting (6-3) te verslaan. Uiteindelijk moest Peitreczko op de finaledag zijn meerdere erkennen in Rob Cros en werd hij met 6-5 verslagen.

Aan het eind van 2023 wist 'Pikachu', in eigen land, zijn eerste Euro Tour (German Darts Championship) te winnen. Hij won van Mickey Mansell, Martin Schindler, George Killington, Stephen Bunting en Michael van Gerwen en stond in de finale tegenover Peter Wright. Pietreczko bleek de sterkste van de twee en wist uiteindelijk met 8-4 te winnen. Pietreczko speelt in zijn eerste ronde tegen de huidige wereldkampioen Luke Humphries.

Ritchie Edhouse

Ritchie Edhouse loopt al sinds 2015 mee bij de PDC en heeft eigenlijk nooit echt potten kunnen breken of grootste resultaten kunnen behalen. De Engelsman is nooit verder gekomen dat de laatste 32 op een groot toernooi en heeft enkel drie keer een PDC Challenge Tour gewonnen in respectievelijk 2016, 2019 en 2020. 'The Madhouse' lijkt sinds het begin van dit jaar echter helemaal herboren en verslaat op overtuigende wijze de ene na de andere grote naam op de vloer en Euro Tours.

Hij wist tijdens de International Darts Open en Baltic Sea Darts Open de kwartfinales te bereiken, deze gingen echter wel beide verloren tegen respectievelijk Stephen Bunting en Rob Cross. Daartussen haalde hij ook nog de halve finale van Players Championship 9, waar hij uiteindelijk met 7-4 verloor van Ryan Joyce. In de Qualifiers van de European Darts Grand Prix wist hij ook nog een negendarter te gooien tegen de Nederlander Kevin Doets.

Op grote toernooien lijkt het echter nog niet echt te willen lukken voor de 41-jarige Engelsman, zoals eerder vermeld is Edhouse nog nooit verder dan de laatste 32 op een Major. In de huidige vorm waarin hij nu verkeert zou het wellicht mogelijk zijn om eindelijk eens door te stromen tot verder in het toernooi. Als 'The Madhouse' dat wil bereiken zal hij in de eerste ronde moeten afrekenen met zijn landgenoot Chris Dobey.

Lees ook
Het indrukwekkende record van Phil Taylor op de World Matchplay
Luke Woodhouse

Luke Woodhouse, de huidige nummer 34 van de wereld, loopt al sinds 2011 mee bij de PDC maar heeft tot vorig jaar eigenlijk nooit echt goede resultaten behaald. 'Woody' wacht dan ook nog altijd op zijn eerste toernooizege.

Tijdens de Hungarian Darts Trophy in september vorig jaar wist de Engelsman voor het eerst de kwartfinale te halen van een Euro Tour. Hij versloeg Gabor Jagicza (6-3), Rob Cross (6-3) en Peter Wright (6-2). Daarna bleek Luke Humphries echter een maatje te groot en ging Woodhouse er kansloos vanaf met 6-0. Niet veel later wist hij ook voor het eerst ver te komen op een groot toernooi: De Players Championship Finals. Via Simon Whitlock (6-4 winst), Rob Cross (6-3 winst) en Dave Chisnall (10-8 winst) wist hij de kwartfinale te bereiken, waarin hij Gabriel Clemens trof. De Duitser bleek uiteindelijk net iets sterker en versloeg 'Woody' met 10-7.

In 2024 heeft Woodhouse de halve finale en kwartfinale bereikt van respectievelijk Players Championship 7 en 9. Ook wist hij de kwartfinale te bereiken van de Dutch Darts Championship. Als de Engelsman deze World Matchplay hoge ogen wil gooien zal hij in de eerste ronde moeten afrekenen met de huidige titelverdediger Nathan Aspinall.

Dit zijn de vijf debutanten op de World Matchplay 2024 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated:

Views: 6211

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.